×

Ochrana osobních údajů

1. Zpracování osobních údajů pro jednotlivé účely:
V naší společnosti nakupujete vždy bezpečně. Osobní údaje zpracováváme výlučně pro účely nákupu zboží prostřednictvím e-shopu (nebo dále pro účely vyřízení reklamace). Jedná se o následované údaje: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, údaje o zakoupeném zboží a údaje, které souvisejí s platbou za zboží: (číslo účtu, uhrazená částka, datum připsání úhrady na účet naší společnosti). Právním základem pro zpracování osobních údajů při nákupu zboží prostřednictvím e-shopu je nařízení GDPR. Osobní údaje jsou zpracovány, jen po souhlasu zákazníka. Poskytnutí souhlasu je dobrovolné.

2. Příjemce osobních údajů:
Dobry net 6 s. r. o.
Chovateľská ulica 2D
917 01 Trnava
IČO 53160371

3. Webová analytika a metrika:
Jedná se o konverzní nebo pixelové značky, malé grafické obrázky, které se mohou stát součástí kódu našeho e-shopu a na základě kterých je možná identifikace zákazníka za účelem zjištění návštěvnosti.
Využíváme:
Google Analytics,
• Facebook Pixel,
• Hotjar.

4. Soubory Cookies:
Cookies jsou datové soubory, které si ukládá náš internetový obchod do vašeho webového prohlížeče při jeho návštěvě. Pokud nesouhlasíte s používáním souborů Cookies nastavte si vlastní pravidla pro jejich používání ve webovém prohlížeči na Vašem zařízení. Avšak pokud zakážete používání souborů Cookies, může dojít k omezení funkčnosti e-shopu.

5. Reklama a propagace:
Vaše údaje používáme i mimo vyřízení objednávky a to k zasílání reklamních nebo propagačních materiálů. Jedná se o zpracování osobních údajů: jméno a příjmení, e-mailová adresa.

6. Právo na opravu údajů:
V případě, že zákazník zjistí, že jeho údaje jsou nesprávné, má právo požádat naši společnost o jejich opravu.

7. Právo na vymazání údajů:
Zákazník má právo na vymazání osobních údajů, pokud nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovány. Pokud zákazník požádá o výmaz údajů budou všechny vymazány.

8. Zabezpečení ochrany údajů:
K dispozici máme moderní technické a bezpečnostní mechanismy, které zajišťují ochranu zpracovaných údajů před neoprávněným přístupem, jejich ztrátou nebo zneužitím. Pokud nám neposkytnete souhlas se zpracováním osobních údajů, nebudeme moci na základě Evropského nařízení o ochraně osobních údajů poskytovat žádné služby.

9. Řešení stížností zákazníků:
Společnost zpracovává pro účely řešení stížností zákazníků následující osobní údaje: jméno, příjmení, údaje uvedené ve stížnosti a v závislosti na tom jakým způsobem zákazník stížnost podal i jeho adresu, telefonní číslo nebo e-mailovou adresu. Právním základem pro zpracování osobních údajů je či. 1 písm. b) Nařízení GDPR. Zpracování osobních údajů společností je nezbytné k vyřešení stížnosti zákazníka. Osobní údaje jsou zpracovávány během období než dojde k vyřešení stížnosti zákazníka. 10. Poskytování telefonické a e-mailové podpory zákazníkům Společnost zpracovává za účelem poskytování telefonické a e-mailové podpory následující osobní údaje zákazníků: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa, historie objednávek. Právním základem pro zpracování osobních údajů je či. 1 písm. b) Nařízení GDPR.

10. Uplatňování nároků společnosti:
Společnost zpracovává pro účely uplatňování nároků společnosti následující údaje: údaje uvedené ve smlouvách se zákazníky a dodavateli, údaje uvedené v reklamacích, údaje potřebné k podání žaloby společností, údaje uvedené v žalobě proti společnosti, údaje uvedené v záznamech o krádežích, údaje vedené v účetnictví a jiné údaje potřebné v souvislosti s případným uplatňováním nároků nebo hájením zájmů společnosti. Účelem zpracování těchto osobních údajů je oprávněný zájem provozovatele a právním základem zpracování je či. 1 písm. f) Nařízení GDPR. Zpracování osobních údajů společností je nezbytné pro účely oprávněných zájmů společnosti. Oprávněným zájmem společnosti je přitom ochrana jejího majetku, jakož i ochrana proti neopodstatněnému uplatňování nároků vůči společnosti.

11. Příjemcem osobních údajů jsou následující osoby:
Soudy, orgány veřejné správy, právní zástupci, daňoví poradci a jiní odborní poradci jako provozovatelé.
Osobní údaje jsou zpracovávány během doby vedení soudního sporu a během promlčecí lhůty po kterou mohou být vůči společnosti uplatňovány nároky nebo během které si společnost může uplatnit své vlastní nároky.

12. Plnění zákonných povinností společnosti:
Naše společnost zpracovává osobní údaje pro účely plnění zákonných povinností společnosti. Právním základem pro zpracování je či. 1 písm. c) Nařízení GDPR (např. zákon o účetnictví, zákon o dani z přidané hodnoty, zákon o dani z příjmů, zákon o ochraně spotřebitele, zákon o archivech a registraturách). Zpracování osobních údajů společností je nezbytné pro účely plnění zákonných povinností společností Příjemcem osobních údajů jsou následující osoby: • daňoví poradci, auditoři, soudy a orgány veřejné správy jako provozovatelé. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu vyžadovanou příslušným právním předpisem.

V Trnavě 05. 10. 2023